Transmisja z sali operacyjnej

Streaming Live z sal operacyjnych

Wykonujemy transmisje z sal operacyjnych na sale wykładowcze oraz streaming do internetu. Realizacje z wykorzystaniem odczytów z aparatury medycznej.

  • Realizacje wielokamerowe oraz nagrania
  • Transmisje Internetowe zwykłe oraz 360°
  • Streaming Live na sale wykładowe
  • Integracja z aparaturą medyczną
  • Bezpieczeństwo - galwaniczna izolacja sprzętowa
  • Komunikacja głosowa z lekarzami

Zobacz

Share: