I Krajowa Konwencja #Porozumienie

I Krajowa Konwencja #Porozumienie

Produkcja oraz dystrybucja sygnałów wizyjnych.

Produkcja sygnału wizyjnego na potrzeby livestreaming - trzy kanały2x FB, YT, realizacja 4x kam

Dystrybucja sygnałów wizyjnych dla stacji telewizyjnych. 20 SDI/Output